Gratulerer med VM-sølv på mix-stafetten CJ!!!

This site in English[This page in English]

Velkomen til Fusa Biathlon Fanclub si heimeside!Raphael Poirée og Liv Grete Skjelbreid Poirée

Egil Gjelland og Ann-Elen Skjelbreid 

Carl-Johan Bergman og Liv Kjersti Eikeland

 
Fusa Biathlon Fanclub starta som klubben for dei tre fusajentene Ann-Elen Skjelbreid, Liv Grete Skjelbreid Poirée og Liv Kjersti Eikeland og makane deira Egil Gjelland, Raphael Poirée og Carl-Johan Bergman. Dei to første para bur på Skjelbreid i Fusa , medan søskenbarnet Liv Kjersti og sambuar Carl-Johan for tida er busette på Natrudstilen. Fusa Biathlon Fanclub er difor både ein lokal og ein internasjonal fanclub. I sesongen 2008/2009 har me to aktive utøvarar igjen: Liv Kjersti og Carl Johan. Ann-Elen og Egil, Liv Grete og Raphael er gått over i foreldre- og trenarrolla. Fanklubben støttar rekrutteringsarbeidet dei er med på gjennom Team Statkraft Hordaland.

Du treng ikkje vera fusing for å bli medlem i fanklubben vår!

Har du ein kommentar til nettsidene våre eller vil koma i kontakt med oss om noko som helst, klikk her for å senda oss ein mail!