Vil du bli medlem? KLIKK HER for å senda oss ein e-mail, så sender me giro i posten! Medlemskap inkluderer autografkort med alle seks + førsterett til å vera med på turane våre. Her kan du lesa vedtektene for fanklubben:

Vedtekter for Fusa Biathlon Fan Club

1. Mandat

Fusa Biathlon Fan Club skal vera ei støttegruppe og ein hyllingsklubb for dei seks toppidrettsskiskyttarane som er knytte til Fusa: Ann-Elen Skjelbreid og Egil Gjelland, Liv Grete Skjelbreid Poiree og Raphael Poiree, Liv Kjersti Eikeland og Carl Johan Bergman. Nye utøvarar kan takast med etter kvart som det vert aktuelt.

2. Mål

  1. heia utøvarane fram
  2. arrangera ein tur for året – medlemene har førsteretten til å bli med
  3. arrangera storskjermsamling under store meisterskap
  4. senda inn limerickar til NRK
  5. gje påskjønning og heider til utøvarane
  6. markera Fusa på ein positiv måte

3. Medlemskap

Ein teiknar seg som medlem for eitt år om gongen.
Medlemspengar: Vaksne kr. 200
Barn kr. 50
Familie kr. 500
Bedrifter minimum kr. 500