Fakkeltog for Raphael 14. februar 2007

 

 

Rune Samnøy frå leirskulen stilte med hesteskyss           Me song Raphael ut på tunet

 

Rekruttar frå HIL gjekk rett frå trening til fakkeltog.   Ella Marie overrekte gull-sølv-og-bronsebukett frå FBFC

 

Me takka for at Raphael gav oss eit stort VM!      Ordførar Hans Vindenes overrekte blomar frå Fusa kommune

 

og takka på vegner av alle fusingar

 

Gunnar Hansen gav Raph tilbake litt av all ALI-kaffien han og Liv har skote inn til Hålandsdal IL og overrekte blomar

 

 

Me gav Raph ei nok som skal hjelpa han til å ta rett avgjerd om kvar dei skal bli buande no når han legg opp: La Norvège!

Raph kunne stadfesta at det alt er bestemt: Dei blir på Skjelbreid. "Eg har ikkje noko val!" lo han.

 

 Hipp hipp hurra for guten vår frå Hålandsdalen og frå Fusa!